Šestá čakra Adžňa (třetí oko)

11.05.2011 13:16

Adžňa je lokalizovaná mezi obočím. Je čakrou vědomosti, poznání, výstupu z propasti pochybností a hledání. Kdo život dokáže pevně uchopit do svých rukou, měl by mít kořeny, schopnost meditace, setrvání. Dnešní doba nás hrne stále někam dál a k zastavení, uzrávání osobnosti a růstu dochází často po okamžicích velmi silných, které s člověkem otřesou, a on si teprve po nich začne uvědomovat a vnímat různé situace, vracet se a mnohdy leccos pochopí. Kdo to dokáže, nebo projde nelehkou zkouškou, přestává druhé škatulkovat, vidí svět z mnoha úhlů, sleduje souvislosti a pomalu chápe, co mu říká tělo, co znamenají některé myšlenky a sny. Duchovně vyspělý člověk řídí svůj život sám.

Mnozí lidé dokázali zůstat dítětem i v dospělosti a neztratili představivost, která se věkem utlumí tím, že pomocí slov nahradíme obrazy. Čím je pro pátou čakru řeč, tím je pro šestou čakru vizualizace. Známe ze svého okolí mnoho lidí, kteří nepraktikují jógu, a přesto dokážou tuto schopnost báječně využívat například vyhledáváním krásných chvil v přírodě a jejich zpětným vybavováním v běžném životě. Je to forma meditace. Šestá čakra je poklad uprostřed kořenu nosu, její název lze přeložit jako „vědět, vnímat, znát“. Je to místo propojení nádí kanálů idy, pingaly a sušumny a zároveň je zde umístěn poslední, tzv. Šivův uzel. Pokud dosáhneme určité úrovně vědomí, pochopíme skryté síly za těmito uzly. Začínají se nám otevírat dveře, od nichž nám nemůže dát klíč nikdo jiný, najít jej musíme sami. Pravé poznání je prožitá zkušenost. 

Základním symbolem šesté čakry je kruh znázorňující nikoli prázdnotu, ale čisté poznání, čistou existenci. Dva okvětní lístky po stranách značí dualitu, jejímž vyjádřením jsou třeba dvě hemisféry mozku, jin a jang, dva póly energie. Cílem je dosažení polarizace, jednoty. Praxe čakry je velmi zajímavá a poměrně složitá. Zahrnuje řadu dechových technik, znalost pojmů jako např. bod bindu, udžájí, mudry, džaladhárabandha, brahmárí apod.  využívá technik práce s oběma hemisférami, které jsou známé v psychologii, oblíbené jsou právě vizualizační techniky v sedu zkříženém (siddhásana) apod. Zabývat se šestou čakrou je nezbytné při praxi čaker níže položených a k jejich aktivaci dochází při cvičení ásan.

A tak je velmi vhodné před začátkem jógových hodin věnovat krátký čas pomyslnému zastavení, dechovým technikám a malé meditaci. To může aktivovat hypofýzu, což je nejpravděpodobněji (teorií je více) žláza s vnitřní sekrecí náležící právě šesté čakře. Popis praxe není jednoduchý a nevejde se do pár vět, vyžaduje hlubší studium a cesta, kterou si zvolíme k poznání, je opravdu na každém z nás.

napsala Markéta Sulánská

časopis Joga dnes / jaro 2010

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode