Sedmá čakra Sahasrára (korunní)

11.05.2011 13:50

CESTA DUCHA. BRÁNA K BOHU V NÁS.

Bývá lokalizována na vrcholu hlavy a tedy i celého těla a je zároveň poslední zastávkou jednoho z asi nejrozšířenějších systému čaker. S otevřenou sedmou čakrou k nám proudí vesmírné pravdy. Proces poznání „kdo jsem zde na této planetě“ se završuje. Chápeme sami sebe jako boží nástroj a naší jedinou touhou je splynutí s Bohem. Toto důležité životní období není jen výsadou jogínů. Přichází ke každému z nás a projevuje se jako krize smyslu života, často provázená depresí nebo nemocí. Točíme se v kruhu, vše bylo splněno a my nevíme, co dál. Dobrodružný svět zešedne. Musíme něco změnit a často nevíme co. Objevují se podivné pocity strachu a prázdna. Dogma, ve kterém jsme doposud žili, se zhroutí. Musíme projít vnitřní smrtí, vzdát se v mysli i v srdci všeho, co nám vytvářelo pevnou půdu pod nohama. Teprve až když šlápneme do prázdna s myšlenkou „nechť je vůle tvá“, dochází k otevření se spiritualitě lidského pokolení. Nastane duchovní probuzení a prožitky milosti, světla a lásky boží. Teprve pak prožíváme hluboké stavy pokory a smíření. Uvědomujeme si, že to, co nás převyšuje, je obrovské a krásné. A my jsme jeho součástí.

Nastane ztráta vlastní identity. Naše staré JÁ musí umřít, aby se zrodilo JÁ vyšší, které samo sebe pojímá nejen jako existenci fyzickou, ale i duchovní, kosmickou. Když vnitřně umřeme, tak přítomný okamžik už není jen frází, kterou jsme někde slyšeli. Je to přirozenost našeho osvíceného stavu bytí. Láska se stává všudypřítomnou a žije v nás jako základní veličina naší existence. Nelpíme na tom, kdo jsme, ani co si o nás druzí myslí. Nastává období meditací a modliteb. Cítíme, že chceme být na chvíli sami se sebou, abychom zjistili, kdo jsme a proč jsme tady.

Toto duchovní probuzení se odehrává bez ohledu na vyznání, věk nebo pohlaví. Je univerzální a různé kultury a náboženství jej jen různě nazývají. Mystická smrt v křesťanské mystice. Probuzení kundaliní v hindu, nirvána v tao. Tuto zkušenost prožilo mnoho duchovně hledajících, mnoho umělců i obyčejných bezejmenných. Jen někteří si však uvědomili dar tohoto poznání a vstoupili branou do sféry DUCHA, BOŽÍ MILOSTI a VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSKY VESMÍRU. Jen málo těch, kteří vstoupili, pak chtěli jít ještě dál. Stanuli v hlubokém tichu nesmrtelnosti a radosti duchovního království.

Sedmá čakra je korunou krále, tedy člověka, který dosáhl moudrosti a prozření, že život hmotný je odrazem života duchovního. Čakrový systém těla nás provedl jeho poznáním a pochopením. Nyní je třeba si tyto duchovní energie uvědomit v těle. Neboť jak nahoře, tak dole. Jak na nebi, tak na zemi. Nejlepším králem je ten, který svou moudrost používá ve prospěch všeho lidu.

Markéta Sulánská

časopis Jóga dnes / léto 2010

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode