Čakry - součást našeho energetického systému

Proč bychom se měli čakrami zabývat?
Správně fungující energetická centra a tedy i dostatečná cirkulující energie v těle má zásadní vliv na naši psychiku i fyzické tělo. Každá z čaker má vliv na životně důležité orgány, na které působíme léčebně nebo preventivně. V naší stresující době je aktivní posilování a ochrana naší energie pro nás přínosem. Můžeme si vytvořit oázu energie uprostřed pouště a udržovat její hladinu na vysoké úrovni.

 Čakry jsou neviditelné rotující energetické víry, kterými je do organismu přiváděna energie (čchi, prána). Můžeme ji rozdělit na:

- Životní energii oživující buňky a orgány našeho fyzického těla

- Vitální energie je hnací silou našeho jednání

- Vnější informační energie jsou informace tzv. Kosmického vědomí, jednoty člověka s civilizací, Přírodou, Planetou a Vesmírem

Z toho vyplývá, že čakry jsou tvořiteli fyzického zdraví, duševní pohody, našeho chování a našeho vývoje a zrání. Nedostatek životní energie vede k onemocnění, k pokřivenému vnímání reality, oslabení vůle, nesouladu do života. Místo toho, aby  životní energie přitahovala to, co potřebuji a co si přeji. Prožitá traumata, potlačené emoce, bolest a nejrůznější formy strachu vytřářejí na těchto centrech blokády, a ty pak brání harmonickému proudění energie. Nedostatek nebo hromadění energie způsobuje problém v dané oblasti, což se projeví jako neklid, bolest a následně nemoc.

Každý pohyb umocňuje rotaci čaker a tím větší proudění energie. Uvědomělý pohyb jógového cvičení má větší účinek a působení než jiné sportovní aktivity. Dalším předpokladem pro získání energie je, aby čakry rotovaly správným směrem. A to ve směru hodinových ručiček - energie proudí dovnitř a ne ven z těla, jak je tomu, když čakry rotují proti směru hodinových ručiček. K usměrnění rotace nám slouží různé jógové techniky.

Dohromady máme asi 80 tisíc čaker, ale zabýváme se hlavně sedmi základními. Ty jsou na našem těle umístěny od stydké kosti po temeno hlavy. Jsou propojeny páteřním kanálem a každá z nich ovlivňuje podle svého umístění část našeho těla a naší psychiky.

Informací o čakrách je nepřeberné množství a je těžké vám něco konkrétního doporučit.

Jen bych vás chtěla upozornit na často se vyskytující nesprávný popis směru rotace čaker. Směr rotace všech čaker se řídí podle téhož pravidla. Není tedy důvod k tomu, aby čakry muže a ženy rotovaly opačně, a aby se směr rotace čaker na těle člověka od nejnižší čakry směrem k vyšším pravidelně střídal, jak uvádí např. jedna z prvních knich o čakrách na našem trhu Shalila Sharamon a Bodo J. Baginski: Základní kniha o čakrách. Každá čakra představuje rotující energetický vír. Pokud čakra člověka funguje „správně“ a je otevřená, pak rotuje ve směru pohybu hodinových ručiček (pozitivní směr) a energie proudí směrem do čakry.

Tak mě se například líbí toto povídání o čakrách, kde je ve stručnosti osvětleno mnoho pojmů z jógy:

www.yogaindailylife.org/esystem/yoga/cs/180000/cakry/

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode