Druhá čakra Svadhištana (sexuální)

30.03.2011 11:16

Najdeme ji v centru podbřišku, asi tři prsty pod pupíkem. Otevírá se směrem dopředu a dozadu.

Sexuální centrum ovládá naši schopnost dotýkat se světa a přijímat jeho doteky. Patří k tomu rovněž schopnost vnímat sebe sama. Bez této schopnosti není žádná erotika, žádný uspokojivý, radostný, sexuální život. A také žádná skutečná radost ze života. Schopnost prožívat jakýkoliv smyslový prožitek (kultura, umění), všechny tyto nádherné zkušenosti a zážitky se mohou projevit v plné kráse pouze tehdy, když naše sexuální čakra pulsuje a pracuje bez bloků.

Ovlivňuje všechno tekuté v těle (krev, žaludeční šťávy, sperma, sekrety, moč), varlata, vaječníky, dělohu, prostatu, tenké střevo, křížovou oblast páteře. Křížová čakra je centrem původních emocí sexuální energie, tvořivosti, radosti ze života, sebeúcty, nadšení. Představuje naše základní právo „cítit a prožívat“ a hlavním úkolem je „rozmnožit se“. Zde je vytvářen náš vztah k vlastnímu i opačnému pohlaví.

Charekteristickou větou pro porušenou sexuální čakru je: „Nemá žádnou radost ze života!“

Pokud nejsou tyto první dvě čakry roviny „země“ otevřeny ve všech svých aspektech, pokud nejsou láskyplně přijímány a beze zbytku zakoušeny ve všech svých funkcích, nemohou se ani ostatní čakry naplno otevřít, fungují pouze omezeně.

Pozice podporující energii svádhišthány:

1. Šalalabhásana - pozice kobylky, z lehu na břiše zvedněte nohy. Po odpočinku i ruce a hlavu současně.

2. Mardžariásana - pozice kočky, v kleku střídavě vyhrbujte a prohýbejte záda v rytmu dechu.

3. Bhudžangásana - kobra z lehu, v lehu na břiše dejte dlaně vedle ramen a prohněte se do záklonu.

4. Čakrásana - pozice kola, z lehu na zádech udělejte most.

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode