Vyzkoušeli jsme si meditaci

26.04.2014 09:22

Že má meditace pozitivní vliv na naše zdraví, je známá věc. Znovu jsme si připomněli, že meditace je také jedním ze způsobů, jak si udržet mozek ve svěží formě. Meditace je pro mozek stejný trénink jako trénování svalů v posilovně. Na toto téma už byla vypracována řada studií. Některé závěry z výzkumu si můžete přečíst na této stránce pravdu.cz/meditace/vyhody-meditace . Jak má vlastně meditace probíhat, aby byla skutečně tou pravou blahodárnou meditací? Meditací nazýváme umění mysli upínat se ke zvolenému předmětu a setrvat u něho dlouhou dobu. Mysl získá novou kvalitu - nekonečné plynutí nepřerušovaným tokem. Toto plynutí je již samovolné, bez úsilí. Když se učíme koncentraci, připravujeme mysl využít její schopnost pro meditaci. Plynulým tokem soustředěné pozornosti k předmětům hrubé úrovně postupujeme k jemnějším a subtilnějším jevům, až se mysl ustálí při pozorování bezpředmětnosti. Soustředěná mysl je schopna poznat samu sebe.

Existuje řada meditačních technik, jak najít pramen naší pozornosti, čiré pozornosti, v níž není předmětů pozornosti. Tyto techniky však ještě nejsou samotnou meditací. Meditačním technikám se učíme, zatímco meditace nastává. Tento stav neumíme popsat, ale poznáme, že nastal. Při nácviku meditace dodržujeme tyto zásady:

1. zůstat bdělý

2. pozornost nasměrovat k vjemu zaznamenanému právě teď - okamžik přítomnosti

3. nesnažíme se myšlenky zastavit a taky se nesnažíme nic vyvolat

My jsme si vyzkoušeli meditační techniku podle Eduarda Tomáše, jak nám ji předkládá v knize Jóga pozornosti. Tady je úryvek z knihy, cvičení podle kterého jsme postupovali.

Usedněte do pohodlné pozice, buď do některé hathajógické ásany (padmásany nebo siddhásany) nebo na židli či do křesla. Hlavně dbejte, aby Vám tělo pokud možno nepřipomínalo svou existenci a pamatujte si:

Kdykoli usedáte, abyste si zameditovali a uklidnili myšlenky, vzpomeňte si nejprve asi minutu nebo dvě na nekonečno. To upevní vaši tělesnou pozici. Pak proveďte mentální introspektivní autoanalýzu, abyste znovu zjistili, že nejste tělem, myšlenkami ani žádným z vašich citů, a upevněte se v tomto přesvědčení. To je nutné, jinak budete bloudit hned od počátku a nedojdete daleko. Potom proveďte soustředěně, ale naprosto nenásilně krijájógickou pránájámu, abyste probudili k účasti vaše nejvnitřnější díly. Ony se budí víceméně vždycky při duchovních cvičeních, ale vy to provedete záměrně, abyste zesílili svou soustředivost. Bude to ze začátku čtrnáct a později jednadvacet dechových cyklů. Jeden trvá asi 14-15 vteřin. Provádějí se takto:

Nadýchněte v prvním lotosu ÓM a veďte jej středem páteře, tj. sušumnou, nahoru do sedmého lotosu, a to po dobu asi 6 vteřin. Nad hlavou dech asi na 2-3 vteřiny zastavíte a pak vydechnete od sedmého do prvního lotosu – opět po dobu asi 5-6 vteřin. Výdech páteří směrem dolů doprovázejte představou mečivého É. Nikdy tuto pránájámu nepřehánějte. Je to velmi mocné cvičení, silný lék na roztěkanou mysl. A silné léky je třeba brát opatrně. Při přehánění byste se mohli dostat někam, kam byste nechtěli.

Pak pozorujeme tichou silou své vnitřní pozornosti, co dělají naše myšlenky. Za okamžik zpozorujete, že mysl jejich dosud plná. Dokonce se vám může zdát, že jich je nyní víc. Není to pravda, jejich stále stejně, jenom jste si jich dříve nevšímali.

A teď zkuste pozorovat, jak se myšlenky rozvíjejí, jak přeskakují z námětu na námět. Vy je nechejte běžet, nerozvíjejte je záměrně, nepomáhejte jim, ale také je nepřemáhejte a nepotlačujte. Jen je pozorujte, kontrolujte. Kontrola je naprosto nutná, abyste se mohli zbavit těch, které se vám nelíbí. Jsou to myšlenky pro vás nepříjemné, záporné – starosti, pochyby, strachy atd. Tyto myšlenky odsuňte stranou silou své pozornosti, a pokud to zvládnete, přenechejte jejich místo myšlenkám kladným.

A povšimněme si něčeho co, činí jógu pozornosti velmi zajímavou. Třebaže při jejím praktikování nehledáme hned výslovně poznání, neboť si je jako ostatně žádný člověk, nedovedeme představit, a nehledáme ani žádnou svatost či nějaké výslovné štěstí, přece se z nás samých – a to velmi rychle, hned po prvním cvičení – vynořuje nový člověk. Člověk čisté radosti a svobodné vůle.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode