Vnitřní ticho (antar mauna)

02.02.2011 12:38

V každém z nás se nachází místo dokonalého ticha, které je obvykle zastřené závojem myšlenek, obav, starostí a představ. Když začneme k tomuto místu ticha pronikat, můžeme se tam dotknout svojí podstaty, svého JÁ. Vnitřní ticho znamená mlčení řečí, myšlenkami i tužbami. Není to tupé nemyšlení a nemluvení. Není to ani násilné potlačování myšlenek a řeči. Je to nástroj všech hlubokých duchovních učení.

 

Vnější řečnění

Neustálé řečnění je příznakem povrchnosti. Kdo si nic nedokáže udržet pro sebe a kdo se hned snaží všechno pojmenovat, vysvětlit a označit, ten nemá žádnou hloubku. V takovém člověku nic pořádně nedozraje. Je to únik před sebou. Ústa jsou jako dveře, když je často otevíráš, všechno teplo vypustíš. Tím teplem je duchovnost. Když se pokoušíme slovy popsat něco vznešené, krásné a ušlechtilé, vždy to více-méně znehodnotíme. Řečnění někdy prozrazuje snahu získat uznání posluchačů. Když se to nedaří, řečník je zklamaný. Neuvědomuje si, že si chtěl léčit pocit méněcennosti. Nejen zbytečné řečnění, ale i servilní hehehe v přítomnosti významného člověka je znakem duševní malosti.

 

Vnitřní řečnění

Navenek mlčíme, ale vevnitř může řečnit nedůtklivost, ctižádostivost, nespokojenost, zlost a kdeco jiného. Jazyk mlčí, ale vevnitř to jen tak vře. Kdo se nutí do mlčení a přitom vnitřně stále řeční, jednou to z něho vybuchne jako gejzír a bude mluvit a mluvit.

První krok:

Zápornou myšlenku je třeba přijmout: je to tvoje myšlenka. Záporné myšlenky se objevují znovu a znovu, jsou příčinou napětí. Je třeba pravdivě vidět svoje myšlenky a posoudit je z pohledu etických pouček jógy nebo Nového zákona nebo všeobecně uznávaných principů mravnosti. Potom přijmu opačný postoj: závist nahradím přejícností, nenávist přáním všeho dobrého atd. Energii poskytnu té myšlence, kterou si sám vyberu, ne té, která si vybere mě. Můžete velmi cvičit, můžete se správně stravovat, ale když živíte v sobě zlost, závist, lžete – budete nepokojní, napnutí, budete nesprávně dýchat a pravděpodobně budete mít i zdravotní problémy. Nesprávných postojů, záporných myšlenek a emocí se natrvalo nezbavíme esoterickou hudbou, aromatickými tyčinkami a podobně. Zanedlouho se opět vynoří. Je třeba se s nimi vědomě vypořádat.

Druhý krok:

Nezaujatě pozorujte myšlenky, jak přicházejí a odcházejí. Pozorujte, co se ve vás odehrává, a vytvořte si od sebe odstup, jako kdybyste se dívali na jinou osobu. Všimněte si, jak se ego snaží hledat příčinu nepokoje venku a v jiných lidech.

Třetí krok:

Odkud se vynořují myšlenky? Kdo se obává? Kdo je polichocený? Kdo je dotčený? Kdo se uráží? Tento přístup se v józe nazývá vičára. Klademe si jen otázky, ale nevymýšlíme si odpovědi. Ty přijdou samy z jádra naší bytosti. To znamená opřít se o Pravdu, kterou mám v jádru své bytosti. Když chceme, aby promluvila Pravda, musíme úplně zmlknout.

 

Účinky

Zmlknutí odstraňuje překážky na cestě k sebepoznání: sobectví a nesprávné postoje. Ve chvílích roztrpčení je vnitřní ticho velmi potřebné. Pomáhá člověku rozpoznat, jakou úlohu hrají jeho reakce, jeho ego. Odsuzování jiných nám zakrývá pravdivý pohled na sebe. Mlčet a neodsuzovat znamená předejít sebeklamu. „Podívej se lépe na sebe!“, to je povel pro moudrého člověka, když se přistihne, že soudí jiné. Neodsuzování jiných pomáhá jim i nám.  

Zjištění své řečnivosti je třeba přijmout jako poučení. Objevili jsme největší překážku na cestě k sebepoznání. I hloupá řeč, když si ji člověk uvědomí, je pro jeho dobro, je poučením. Náročné je zůstat jen při několika myšlenkách, později u jediné myšlenky a nakonec spočinout ve vnitřním tichu. To je postup vedoucí od soustředěnosti k meditaci – otevření se Skutečnosti. Dá se k tomu dospět postupným vývojem. Mlčení je ochranou před úniky do minulosti a budoucnosti, je to přebývání v přítomnosti. Mudrci už dávno poznali, že nejlepší modlitba je beze slov a představ. „Modlitba se slovy je oslovení Boha. Modlitba bez slov je naslouchání Bohu. Když ty řečníš, tehdy Bůh mlčí.

 

Zdroj Milan Polášek

 

Zkuste si nácvik vnitřního ticha pomocí relaxace vedené dr. Karlem Nešporem na www.drnespor.eu/am.mp3

Další témata z lekcí

V této rubrice nejsou žádné články.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode