Větrejte, uklízejte

20.03.2013 12:25

Překvapení v prachu pod postelí

Dne 14. Září 2011 zveřejnila mezinárodní nezisková organizace ChemSec (chemický sekretariát) zprávu nazvanou Domov, sladký domov, překvapení v prachu pod postelí. Představitelé několika ekologických organizací se spojili a analyzovali prach vysátý v ložnicích v šesti státek Evropské unie, ve čtyřech zemích Afriky a dvou státech jihovýchodní Asie.

Autoři zprávy Domov, sladký domov zdůraznili zejména to, že analyzovaný prach z ložnic obsahuje látky, které se společně nazývají hormonální (endokrinní) disruptory. Jsou to chemikálie, které výrazným způsobem zasahují do hormonálních regulací. Mohou narušovat produkci nebo působení některých hormonů. Výsledkem jejich účinků je vždy narušení zdraví, vývoje, plodnosti, ale i riziko vzniku rakoviny a duševních poruch. Seznam chemikálií, jež fungují jako hormonální disruptory, uveřejnil ChemSec v Bruselu 3. Května 2011. Jsou to těkavé organické látky označované zkratkou VOC, které se mohou uvolňovat v plynné podobě do prostředí a hromadit se ve vzduchu i v prachu, v závislosti na vlhkosti a teplotě. Příklady takových látek jsou ftaláty, zpomalovače hoření, polychlorované bifenyly (PCB), bisfenol A, triclosan, alkylfenoly – zejména nonylfenol, pesticidy a herbicity, dioxan a řada jiných. Jsou součástí mnoha produktů, se kterými se setkáváme v každodenním životě, jako jsou kosmetické a úklidové prostředky, hračky, igelitové závěsy a ubrusy, bytový textil, nábytek, matrace, oblečení, CD a DVD.

Uveřejnění této zprávy vyvolalo značnou pozornost sdělovacích prostředků (u nás například http:/www.rozklas.cz/cro6/porady/_porad/1622) a soustředilo pozornost orgánů EU na potřebu testování zdravotní nezávadnosti mnoha výrobků.

Avšak právě na příkladu prachu v našich ložnicích si ukážeme, že člověk by měl spoléhat především sám na sebe a neočekávat, že mu zdravé prostředí v jeho domově zajistí EU nebo vlády či jiné organizace v jeho zemi.

Na co bychom měli dbát v interiérech?

V souvislosti s informacemi o vysokém obsahu toxických látek v našich interiérech se v západní Evropě a v USA doporučuje, aby se lidé přezouvali před vstupem do bytu a nechali boty venku. Tento zvyk je ve většině českých domácností zaveden snad odjakživa. Dalším dobrým zvykem, pokud tomu tak ještě není je zákaz kouření v uzavřených místnostech, zejména na pracovištích.

Doporučuje se větrat krátce, ale intenzivně otevřením oken na opačných stranách bytu (průvanem) po dobu 5-10 minut. Vysávat koberce a vytírat podlahy bychom měli často, protože usazený prach se při každém pohybu rozvíří. V ložnicích i v obytných interiérech bychom měli dávat přednost omyvatelným dřevěným nebo keramických podlahám před koberci z umělých vláken nebo umělohmotnými krytinami. Hadry, mopy nebo smetáky bychom neměli odkládat po úklidu na WC, ale pečlivě je vyprat a dát uschnout na sluníčko, nejlépe na jeden až dva dny. K mytí a úklidu bychom měli používat netoxické prostředky, jako jsou soda, ocet, obyčejná mýdla, případně peroxid vodíku. Nepoužívat aerosoly, komerční osvěžovače vzduchu a voňavé svíčky. Tyto produkty uvolňují do ovzduší celou řadu nežádoucích toxických látek.

Úklidové prostředky obsahující těkavé chemikálie bychom neměli skladovat v obytných místnostech, stejně jako různé barvy, laky odlakovače na nehty, rozpouštědla. Některé z těchto návodů se hůře aplikuje, ale je třeba být si vědom toho, že v místnosti, kde se pohybují děti nebo kde spíme, by měl být „čistý“ vzduch.

Málokdo si uvědomuje, že s vysokou koncentrací toxických látek se setkáváme uvnitř našich aut. Obzvláště v novém autě, které tak pěkně voní novými plasty, rozpouštědly, koberečky a dalším vybavením, máme až 35x vyšší obsah rozpustných organických látek (VOC), uváděných hormonálních disruptorů, než povolují bezpečnostní limity. Takovou pěknou vůni nového auta nepřekryjí ani žádné aromatické stromečky, ale vůně z nich uvolňované se přidají do rodiny VOC.

Výňatek z knihy Doba jedová 2  autorů prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode