Tréning relaxace

05.12.2012 12:59

Pozorování dechu

Posaďte se do zkříženého sedu. Začněte dlouze, a hlavně pomalu dýchat. Dýchejte nosem a buďte si vědomi toho, jak vzduch vstupuje do nosních dírek, prochází nosem, hrdlem až do plic. Při výdechu pozorujte opačný postup. Věnujte se

jen dechu, nic jiného neexistuje. Vše, co by chtělo obsadit vaši mysl, nechte být. Ať to odplyne, stejně tak jak to přišlo. Soustřeďte se na dech, až se dechem stanete. Vydržte a trénujte. Postupně se tělo stane nehybné, těžké, až ztratíte jeho vědomí. Stanete se opravdu jen dechem. Zaplaví vás hluboký pocit klidu a radosti. Ucítíte, jak vámi proudí množství energie.

Tíha těla

Vleže na zádech plynule dýchejte. Uvědomte si, jak uvolněné máte tělo. Vnímejte plynulost svého dechu. Přeneste pozornost do pravé dolní končetiny. Vybavte si ji jako těžkou. Každá její část, každá buňka je přitahována do země, až je postupně celá noha nehybná a těžká. Prociťte zemskou přitažlivost a oddejte se jí celým svým tělem. Postup opakujte s každou částí těla. Postupně se naučíte při uvolnění procítit

tíhu v celém těle. Kdyby vám tento základní postup nešel, zkuste danou část těla nejdříve napnout, chvíli podržet v napětí a následně ji uvolněte a zaměřte se na rozkládající se uvolnění.

Prohloubené pozorování dechu

Položte se na záda do pozice mrtvoly a uvolněte se. Všimněte si dýchání. Jaké je? Uvědomte si proces dechu, který plyne vaším tělem. Zkuste ho jen pozorovat a  nekorigovat. Ležíte nehybně a uvolněně, pouze vnímáte svůj dech, pohyby, které

s dechem souvisejí. Pozor! Když se soustředíte na pohyb, mohlo by se vám stát, že začnete být strůjci a iniciátory pohybu dechu. Ne! Dech je přirozený, tak ho nechte i přirozeně fungovat. Teď nic neřiďte a jen pozorujte. Věnujte pozornost rytmu dechu. Cítíte-li, že je nepravidelný, řekněte si: „Mé dýchání je klidné a pravidelné!“ Postupně

byste měli ucítit vnitřní klid, který souvisí s dýcháním.

Na začátku může být trochu náročnější zklidnit se a pozorovat svůj dech, ale postupným pravidelným praktikováním se stav zlepší. Zkuste zpomalit výdech. Jde o zpomalení, ne prohloubení. Uvědomte si solární plexus a po výdechu na kratičkou

chvíli zadržte dech (pozor, neprovádí lidé se srdečními a psychickými onemocněními). Zádrž je velice krátká, takové malé přirozené zastavení dechu. Místo, kam jste nyní přesměrovali svoji pozornost, solární plexus (pod hrudní kostí a nad pupíkem), stabilně pozorujte s takto procházejícím dechem. Uvědomte si teplo a slunce, které v této oblasti působí.

Tělo je zcela uvolněné, a dech pomalý a klidný.

Václav Krejčík www.jogadnes.cz

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode