O přitomnosti

17.12.2014 09:48

Raději žijeme v budoucnosti, nikoliv v této chvíli. Říkáme: „Počkej, až dokončím školu a dodělám si doktorát, teprve potom začnu doopravdy žít“.

Když se tak stane, a věru nebývá to snadná cesta, namlouváme sami sobě: „Musím počkat, až získám dobrou práci, abych měl možnost doopravdy žít“. Po práci přijde na řadu auto. A po něm vlastní dům.

Nedokážeme žít právě v tomto okamžiku. Raději odkládáme život do budoucna, do vzdáleného času, o němž nic nevíme. Chvíle pro život je ale právě teď. Mohlo by se pak snadno stát, že nebudeme doopravdy žít po celý svůj život. (Thich Nhat Hanh * 1926)

Je známá věc, že pravý život spočívá v žití v přítomnosti, že jen tak můžeme žít bezprostředně a naplno. Ve skutečnosti se však většinou zabýváme tím, co bylo a co bude.

Čas od času je vhodné se zamyslet nad minulostí, abychom vyhodnotili, co jsme udělali a prožili, co nás to přivedlo do bodu, kde jsme teď. Můžeme si dávat věci do souvislostí a vzít si ze zkušeností ponaučení. Často si ale jen představujeme, že jsme měli něco udělat jinak a trápíme se lítostí nebo výčitkami svědomí. Co se stalo, nemůžeme změnit. Opakované přehrávání všech možností je proto jen zbytečné vyčerpávání energie a brání být beze zbytku teď a tady.

Rovněž je důležité čas od času plánovat budoucnost. Uvědomme si přitom, že většina našich myšlenek o věcech budoucích jsou představy, projekce a očekávání, které vůbec nemusí nastat. Budoucnost teprve přijde, a skutečnosti, které neznáme, nemůžeme do naší vize budoucnosti zahrnout.

Jak si užívat přítomnost a tím lépe zvládat všední den? Jak se netoulat po minulosti nebo budoucnosti, a tak nezmeškat podstatu života? Jóga má techniky, které nás umění žít v přítomnosti učí. Pracujeme s pozorností. S pozorností ke svému tělu a mysli. Při svalové činnosti a při relaxaci a meditaci. Dalším nástrojem je dech, s jeho pomocí se učíme být zaměřeni na přítomný okamžik. Když vnímáme naplnění nádechem a vyprázdnění výdechem, jsme zcela v současnosti. Tak praxe jógy kultivuje naši mysl a my se učíme žít v přítomnosti.  Zažívejte okouzlení přítomným okamžikem v jedinečném čase Vánoc a nabyté umění pak přeneste i do všedních dnů. Přeji Vám Vánoce plné zázračných okamžiků.

Zapiš si do srdce, že každý den je nejlepším dnem v roce. (Ralph Waldo Emerson 1803-1882)

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode