O hojnosti

18.12.2018 21:28

Přeji vám Vánoční svátky a celý Nový rok v hojnosti. Abyste měli dostatek v té míře, která vás učiní spokojenými. Abyste měli tělo zdravé, stůl plný a srdce laskavé.

Hojnost na úrovni tělesné znamená střechu nad hlavou, dostatek jídla a naplnění základních potřeb. Ale i nadbytek není na závadu, pokud na hmotných statcích nelpíme a nehromadíme je z pocitu, že nám přinesou klid a štěstí. Pokud se stáváme otrokem předmětů, protivíme se čtvrté morální zásadě (jama) nelpění a nehrabivosti (aparigraha). Je třeba umět se vyprázdnit, ulevit si, být střídmý, abychom mohli být radostní v přítomném okamžiku a nalezli cestu k rovnováze. Rovnováha na fyzické úrovni znamená zdraví.

duševní oblasti mějte dostatek emociálního bohatství, prožitků. Emoce tvoří psychickou podstatu člověka, je to něco nehmatného a neuchopitelného uvnitř člověka. Ani k emocím však nepociťujme připoutanost a nehromaďme je přesmíru. Zkusmě i na svou duševní složku pohlédnout očima nestranného pozorovatele, protože naší podstatou není ani tělo ani emoce. Jedinou emocí, kterou nemusíme šetřit, je láska – otevřené srdce. Nejbohatší jsou ti, kdo umějí být štědří laskavým slovem, dobrým skutkem.

projevech ducha jsme bohatí uvědoměním si vědomí Já. Přes prožitek pozorovatele při meditaci nebo při některých životních událostech toto uvědomění si ducha nastává. Tehdy jsme hojností i prázdnotou zároveň – nic nechybí ani nepřebývá. Je to poznání, že tento stav je naší přirozeností, naším duchovním bohatstvím.

Všímejte si všeho, co máte, a začnete mít nadbytek.  

podle časopisu Jóga dnes

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode