Krční čakra aneb hluboký vhled do reality

07.03.2015 15:50

Dnes pokračujeme v objevitelské a průzkumnické činnosti. Snažíme se pochopit, jak funguje jóga, jak je možno se zdokonalovat a kultivovat pomocí jógy, tak abychom vedli šťastný život.

Višudhi čakra neboli krční působí ve spodní části krku, tam, kde se nachází štítná žláza a hlasivky. Její místo je tedy někde mezi srdcem (citem) a hlavou (rozumem). Zkusme něco mezi tím nazvat intuicí. Nemějte však představu, že když potřebujete učinit nějaké rozhodnutí nebo najít odpověď na otázku, která je pro vás důležitá, že stačí se posadit na židli a počkat, co vám intuice sdělí. Že správným řešením bude to, co vás napadne jako první. Ano bylo by to tak, pokud bychom nebyli ovlivňováni různými strachy, obavami, myšlenkami na pomstu, odvetu, závislostmi ať emočními či materiálními. V té záplavě, kterou je naše mysl stále zahlcena, nejsme schopni objektivního pohledu na věc. Nevěřte proto své mysli!  Nestrannost, nezaujatost, objektivita je smyslem relaxačních a meditačních cvičení, kdy zaujímáme postoj „nestranného pozorovatele, svědka“. První, čemu se v józe učíme je „pozornost“. Netěkáme, nebloudíme v myšlenkách a neblouzníme. Ověřujeme si vše vlastní zkušeností. Meditačními technikami se učíme mysl vyprázdnit. Teprve, kdy z mysli odstraníme veškerý balast, jsme schopni vhledu do reality. 

Jedna z častých věcí, které brání višudhi čakře, aby projevila své vibrace je pocit viny. Pocit viny nemusí vůbec nastat, pokud berete vaše selhání jako součást vašeho růstu, poznání. Jako příležitost zbavit se svých nedostatků. Nic není neměnné, jen naše nechuť pracovat na sobě, naše ignorace je špatná.

Višudhi je čakrou komunikace. Mějte na paměti, že člověk je tvor kolektivní. Přesvědčení, že nikoho nepotřebuji, že se dokážu o sebe postarat, potlačuje, co je uloženo v člověku. Touhu milovat a být milován. Řeč je nám dána jako prostředek, zdokonalujte ji. Nebuďte hrubí, vyjadřujte se důstojně a vznešeně. Je to prostředek, jak být blíže jeden k druhému, mít mezi sebou úctu a lásku. Láska tvoří Átmán – náš pátý obal, tělo, které mají všichni lidé stejné a jsme jím vzájemně propojeni.

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode