Jógová terapie aneb pečujme o sebe po všech stránkách

13.01.2015 22:42

JÓGOVÁ TERAPIE ANEB PEČUJME O SEBE PO VŠECH STRÁNKÁCH

13.01.2015 22:42

Jak víme, jóga vidí člověka jako mnohorozměrnou bytost. Člověk je chápán jako vícevrstevný, složený z více těl nebo se taky používá termín obaly. Podle této teorie mají všichni lidé pět obalů, které představují různě hutná stadia projevu, která se prostupují, mísí a navzájem se ovlivňují. U jednotlivých lidí se však liší kvalitou vibrací.

Duchovní podstata a centrum všeho je átmán, nejjemněji vibrující obal, který je nositelem všech sklonů a tendencí člověka. Átmán halí ostatní obaly, které ho však nemění a nijak se ho nedotýkají, proto jsou si všichni lidé stále rovni, mají v sobě božskou jiskru.

Obal intelektu a obal mysli jsou součástí jemněhmotného těla. Obal intelektu, který vibruje okolo átmánu je schránka inteligence, vyšší mysli, která umožňuje člověku abstraktně myslet, mít schopnost jasného rozumu, vědomí navenek a také dovnitř. V tomto obalu se shromažďují zkušenosti z minulých vtělení a přenáší se jím karman do dalších životů. Obal mysli nebo taky nazývaný emoční umožňuje člověku mít počitky, vjemy z okolí, a taky schopnost člověka vykonávat určité činnosti. V tomto obalu dřímají lidská přání, touhy, slabiny i ambice. Tato část mysli tlumočí vjemy smyslů do intelektu (paměť, vnímání, představivost). Sama tato mysl však není schopna poznat pravou podstatu člověka.

Hrubohmotnou úroveň zastupuje obal vitality, energie. Toto pránické tělo je spojeno s fyzickým tělem, které oživuje, i s tělem mysli. Propojuje tedy hrubou a jemnou úroveň a vše vitalizuje. Energie v těle proudí kanálky zvanými nádí a shromažďuje se v centrech zvaných čakry. Nejhrubším projevem je obal potravyfyzické tělo. Je to tělo hmatatelné, a proto k sobě stahuje většinu vědomé pozornosti člověka.

Tolik tedy teorie. A teď si řekneme, jak v životním stylu zvaným jóga, pečujeme a kultivujeme naše těla a obaly. Protože je jóga způsob všestranné péče o sebe samého, pracujeme se všemi těly, ale můžeme se vědomě věnovat některému tělu, u kterého máme pocit, že je zanedbané.

Fyzickému tělu dopřejeme dostatek přiměřeného pohybu, odpočinek, kvalitní stravu, očistu. Ale taky například masáže a podobné příjemné terapie.

Pránickému tělu přináší užitek vše dobré, čím ho krmíme – dech, strava, vzduch, odpočinek, a dobré vztahy.  Dech v sobě skrývá symboliku: jak se nadechujeme, tak umíme přijímat, jak vydechujeme, tak umíme odpočívat. Dech je zkrátka rytmem našeho života. Relaxace je vědomý odpočinek, je to aktivní a účinný způsob odpočinku. Naše energetické dráhy pročišťujeme rozprouděním energie např. v krku, uších, hlavě. Nekazte si vztahy s lidmi. Dnes zbytečně všechno a všechny „řešíme“, posuzujeme, kritizujeme a činíme závěry.

Pečujte i o své emoční tělo. Emoce se vytvářejí v raném dětství, kdy dítě žije v emočním poli rodičů. A je těžké se ze zavedených vzorců vymanit. Nebojte se dělat věci jinak a úplně jiné. Odemkněte bezpečnostní zámek, který nám říká: to ne! Je také třeba hlídat si myšlenky. Emoce totiž vznikají při myšlenkovém zpracování nejrůznějších situací. Emoční tělo si pěstujeme poslechem hudby, zpěvem ale třeba i aromaterapií. Tímto způsobem emoce otvíráme. Stres emoce zastavuje a blokuje. Je nutné je uvolnit, nechat odejít v okamžicích emočního výbuchu.

Tělo intelektu nás odlišuje od ostatních živočichů. Jsou v něm zaznamenány stopy našeho života. Pečujeme o něj získáváním nových znalostí, inspirováním  se lidmi, cestováním. Naučte se cílevědomě s informacemi hospodařit. Umět si přijít sám, kde dělám chybu. Využívat různého poradenství.

Atmán neboli tělo blaženosti. Jak název napovídá, tomuto našemu rozměru dělá dobře, když jsme sami sebou, děláme si, co chceme, bez ohledu na hodiny. Jako děti, které není možné od her vytrhnout. Je to tehdy, když se věnujeme koníčkům, jsme v kolektivu, kde je nám dobře, cokoliv co děláme rádi.

Péčí o „celého člověka“ se chráníme před nemocemi a přispíváme k léčení neduhů, které už nás navštívili.

Zdroj:  Ivana a Jan Knaislovi Unijóga, přednáška Jarmily Voženílkové

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode